ต้มจืดมะระยัดไส้ (Stuffed Bitter Melon Soup)

aroymA
Collection by
aroy mak
10 Pins
·
686 followers
·
Last updated 5 years ago

Trending today on Pinterest