Pinterest
น้ำพริกมะขามอ่อน (Tamarind paste)
12 Pins
· 700 Followers
  มะขามอ่อน

  มะขามอ่อน

  กุ้งแห้งตำละเอียด

  กุ้งแห้งตำละเอียด

  ตำมะขามอ่อน

  ตำมะขามอ่อน

  ตำพริกกระเทียม กะปิ

  ตำพริกกระเทียม กะปิ

  ตำผสมคลุกเคล้า

  ตำผสมคลุกเคล้า

  ตำหมูสับผสม

  ตำหมูสับผสม

  ส่วนผสมคลุกเคล้า

  ส่วนผสมคลุกเคล้า

  ตั้งกระทะใส่น้ำมัน

  ตั้งกระทะใส่น้ำมัน

  ผัดส่วนผสม

  ผัดส่วนผสม

  ใส่เครื่องปรุงรส

  ใส่เครื่องปรุงรส

  น้ำพริกมะขามอ่อน

  น้ำพริกมะขามอ่อน

  น้ำพริกมะขามอ่อน

  น้ำพริกมะขามอ่อน