Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Greek Photographers Win Pulitzer Prize With These Haunting Epitomes Of Refugee Crisis

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Syrian refugee tries to catch his breath as he stands in a crowded line to get registered in the national stadium of the Greek island of Kos (Alkis Konstantinidis, Thomson Reuters - August

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Tide of death: Stark photographs show the rocky shores of Lesbos, which have become an unlikely graveyard for men, women and children desperate to reach Europe

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

A Syrian refugee holding a baby in a lifetube swims towards the shore after their dinghy deflated some away before reaching the Greek island of Lesbos, September Of the record total of

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

yannisbehrakis A Syrian refugee kisses his daughter as he walks through a rainstorm towards Greece's border with FYROM, near the Greek village of Idomeni, September REUTERS/Yannis Behrakis

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Greek Photographers Win Pulitzer Prize With These Haunting Images Of Refugee Crisis

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

The wave of refugees from the Middle East flowing into Europe is organized and mostly consists of young men, who should go back and take arms against Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL), said Czech President Milos Zeman.

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Thomson Reuters and The New York Times shared the Pulitzer Prize for breaking news photography for coverage of Europe’s migrant crisis.

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Three Greek photographers on Thomson Reuters team to win Pulitzer Prize

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

EUROPE-MIGRANTS/GREECE A Syrian refugee holds onto his children as he struggles to walk off a dinghy on the Greek island of Lesbos, after crossing a part of the Aegean Sea from Turkey to Lesbos September REUTERS/Yannis Behrakis

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

Έλληνες φωτογράφοι μεταξύ των βραβευθέντων με βραβεία Πούλιτζερ

An overcrowded inflatable boat with Syrian refugees drifts in the Aegean sea between Turkey and Greece after its motor broke down off the Greek island of Kos, August REUTERS/Yannis Behrakis

Pinterest
Search