living room

Collection by Media Decor

7 
Pins
 • 
56 
Followers
Media Decor
Furniture
table design
wall design
modern design

Furniture

هر فردی قبل از خرید مبل باید از ویژگی های پارچه های رو مبلی آگاهی داشته باشد و با توجه به محلی که مبل را می خواهد در آن قرار بدهد، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. شما میتوانید با کیلیک روی عکس با انواع پارچه های رو مبلی اشنا شوید

انواع پارچه های رو مبلی

هر فردی قبل از خرید مبل باید از ویژگی های پارچه های رو مبلی آگاهی داشته باشد و با توجه به محلی که مبل را می خواهد در آن قرار بدهد، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. شما میتوانید با کیلیک روی عکس با انواع پارچه های رو مبلی اشنا شوید

table design

طراحان داخلی پیشنهاد می کنند که بیشتر از سه نوع دکوری را روی میز جلو مبلی، قرار ندهید تا هم دیزاینی اصولی داشته باشید و هم فضای کافی روی آن ایجاد شود. برای مثال در تصویر زیر، دکوراتور از چهار عنصر کتاب، میوه خوری، گل ومجستمه برای دکور میز جلو مبلی استفاده کرده است، که یکی از آن ها اضافی می باشد.

تزیین میز جلو مبلی

طراحان داخلی پیشنهاد می کنند که بیشتر از سه نوع دکوری را روی میز جلو مبلی، قرار ندهید تا هم دیزاینی اصولی داشته باشید و هم فضای کافی روی آن ایجاد شود. برای مثال در تصویر زیر، دکوراتور از چهار عنصر کتاب، میوه خوری، گل ومجستمه برای دکور میز جلو مبلی استفاده کرده است، که یکی از آن ها اضافی می باشد.

wall design

یکی از راه های دیزاین یک دیوار خالی، قرار دادن قفسه ای با رنگ متضاد دیوار در آنجا می باشد.شما می توانید با کیلیک روی عکس راه های دیگر دیزاین دیوار را در مقاله ی ما بخوانید.

دیزاین دیوار با قفسه

یکی از راه های دیزاین یک دیوار خالی، قرار دادن قفسه ای با رنگ متضاد دیوار در آنجا می باشد.شما می توانید با کیلیک روی عکس راه های دیگر دیزاین دیوار را در مقاله ی ما بخوانید.

برای دیزاین دیوار با قاب عکس، نیاز به قاب عکس های مختلف با سایز های متفاوت دارید. توجه داشته باشید که عکس هر قاب عکس باید خاص و منحصر به فرد باشد.

دیزاین دیوار

برای دیزاین دیوار با قاب عکس، نیاز به قاب عکس های مختلف با سایز های متفاوت دارید. توجه داشته باشید که عکس هر قاب عکس باید خاص و منحصر به فرد باشد.

modern design

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد . من در مقاله ای هشت ترفند برای داشتن یک اتاق نشیمن مدرن را مورد برسی قرار داده ام برای خواندن مقاله روی عکس کیلیک کنید.                     Modern design

اتاق نشیمن مدرن

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد . من در مقاله ای هشت ترفند برای داشتن یک اتاق نشیمن مدرن را مورد برسی قرار داده ام برای خواندن مقاله روی عکس کیلیک کنید. Modern design

میز های ناهار خوری مدرن ،اغلب دارای رنگ خنثی، ساده و در عین حال جذاب هستند. سادگی این میز ناهار خوری با شلوغی تابلو های رنگارنگی که روی دیوار هستند، باعث به وجود آمدن تعادل در دکواسیون شده است.

میز ناهار خوری به سبک مدرن

میز های ناهار خوری مدرن ،اغلب دارای رنگ خنثی، ساده و در عین حال جذاب هستند. سادگی این میز ناهار خوری با شلوغی تابلو های رنگارنگی که روی دیوار هستند، باعث به وجود آمدن تعادل در دکواسیون شده است.

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است که نشیمن منزلشان را به این سبک دکوراسیون کنند. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد و فضایی مرتب، منظم و به دور از در هم ریختگی در آن به وجود می آورد.

اتاق نشیمن مدرن

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است که نشیمن منزلشان را به این سبک دکوراسیون کنند. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد و فضایی مرتب، منظم و به دور از در هم ریختگی در آن به وجود می آورد.

هر فردی قبل از خرید مبل باید از ویژگی های پارچه های رو مبلی آگاهی داشته باشد و با توجه به محلی که مبل را می خواهد در آن قرار بدهد، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. شما میتوانید با کیلیک روی عکس با انواع پارچه های رو مبلی اشنا شوید

انواع پارچه های رو مبلی

هر فردی قبل از خرید مبل باید از ویژگی های پارچه های رو مبلی آگاهی داشته باشد و با توجه به محلی که مبل را می خواهد در آن قرار بدهد، گزینه مورد نظر خود را انتخاب کند. شما میتوانید با کیلیک روی عکس با انواع پارچه های رو مبلی اشنا شوید

یکی از راه های دیزاین یک دیوار خالی، قرار دادن قفسه ای با رنگ متضاد دیوار در آنجا می باشد.شما می توانید با کیلیک روی عکس راه های دیگر دیزاین دیوار را در مقاله ی ما بخوانید.

دیزاین دیوار با قفسه

یکی از راه های دیزاین یک دیوار خالی، قرار دادن قفسه ای با رنگ متضاد دیوار در آنجا می باشد.شما می توانید با کیلیک روی عکس راه های دیگر دیزاین دیوار را در مقاله ی ما بخوانید.

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد . من در مقاله ای هشت ترفند برای داشتن یک اتاق نشیمن مدرن را مورد برسی قرار داده ام برای خواندن مقاله روی عکس کیلیک کنید.                     Modern design

اتاق نشیمن مدرن

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد . من در مقاله ای هشت ترفند برای داشتن یک اتاق نشیمن مدرن را مورد برسی قرار داده ام برای خواندن مقاله روی عکس کیلیک کنید. Modern design

طراحان داخلی پیشنهاد می کنند که بیشتر از سه نوع دکوری را روی میز جلو مبلی، قرار ندهید تا هم دیزاینی اصولی داشته باشید و هم فضای کافی روی آن ایجاد شود. برای مثال در تصویر زیر، دکوراتور از چهار عنصر کتاب، میوه خوری، گل ومجستمه برای دکور میز جلو مبلی استفاده کرده است، که یکی از آن ها اضافی می باشد.

تزیین میز جلو مبلی

طراحان داخلی پیشنهاد می کنند که بیشتر از سه نوع دکوری را روی میز جلو مبلی، قرار ندهید تا هم دیزاینی اصولی داشته باشید و هم فضای کافی روی آن ایجاد شود. برای مثال در تصویر زیر، دکوراتور از چهار عنصر کتاب، میوه خوری، گل ومجستمه برای دکور میز جلو مبلی استفاده کرده است، که یکی از آن ها اضافی می باشد.

برای دیزاین دیوار با قاب عکس، نیاز به قاب عکس های مختلف با سایز های متفاوت دارید. توجه داشته باشید که عکس هر قاب عکس باید خاص و منحصر به فرد باشد.

دیزاین دیوار

برای دیزاین دیوار با قاب عکس، نیاز به قاب عکس های مختلف با سایز های متفاوت دارید. توجه داشته باشید که عکس هر قاب عکس باید خاص و منحصر به فرد باشد.

میز های ناهار خوری مدرن ،اغلب دارای رنگ خنثی، ساده و در عین حال جذاب هستند. سادگی این میز ناهار خوری با شلوغی تابلو های رنگارنگی که روی دیوار هستند، باعث به وجود آمدن تعادل در دکواسیون شده است.

میز ناهار خوری به سبک مدرن

میز های ناهار خوری مدرن ،اغلب دارای رنگ خنثی، ساده و در عین حال جذاب هستند. سادگی این میز ناهار خوری با شلوغی تابلو های رنگارنگی که روی دیوار هستند، باعث به وجود آمدن تعادل در دکواسیون شده است.

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است که نشیمن منزلشان را به این سبک دکوراسیون کنند. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد و فضایی مرتب، منظم و به دور از در هم ریختگی در آن به وجود می آورد.

اتاق نشیمن مدرن

سادگی و در حین حال شیک بودنِ اتاق نشیمن مدرن تا به حال افراد زیادی را مجذوب و شیفته خود کرده است که نشیمن منزلشان را به این سبک دکوراسیون کنند. در واقع چنین دکوراسیونی، جلوه ای شیک و زیبا به هال و نشیمن خانتان می دهد و فضایی مرتب، منظم و به دور از در هم ریختگی در آن به وجود می آورد.